De Ouderraad werkt mee aan een fijne en prettige leeromgeving voor onze kinderen op school. Het is een groep enthousiaste ouder(s)/verzorger(s) die de school en het team ondersteunt bij een aantal activiteiten zoals:

  • het coördineren van diverse feesten: Sinterklaas, Kerst-feest, Pasen, Sint Maarten
  • het coördineren van de schoolfotograaf
  • het coördineren van de luizencontrole
  • het coördineren van het schoolvoetbal en andere sportactiviteiten
  • het verlenen van medewerking aan activiteiten die deel uitmaken van het lesprogramma, zoals het coördineren, financieren en verlenen van medewerking aan activiteiten die buiten het lesprogramma vallen
  • het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan directie, leerkrachten en Medezeggenschapsraad over die zaken die de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) in het bijzonder aangaan
  • het organiseren van de algemene jaarvergadering
  • het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage
  • het innen van het schoolreisjesgeld
  • het zorgen voor een deugdelijke financiële administratie

Onze school kan niet zonder het enthousiasme en de enorme inzet van de Ouderraadsleden!