De vrijwillige ouderbijdrage

Wij vragen u jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. Wij gebruiken deze bijdrage voor alle leuke - en onmisbare - feesten en activiteiten op school, die niet door het rijk bekostigd worden: Sinterklaas, kerstviering, Pasen, sportdagen e.d. Ook vragen wij een bijdrage voor specifieke activiteiten die vaak gebonden zijn aan de groep waar uw kind(eren) in zit(ten), zoals excursies, schoolreisjes en het schoolkamp. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en aan de ouders gecommuniceerd. Voor het schoolreisje en het kamp van de schoolverlaters geldt dat de bijdrage vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. Deelname is afhankelijk van het betalen van de bijdrage. In de loop van het schooljaar kunt u nog andere kosten tegenkomen, zoals bijvoorbeeld voor de schoolfoto’s.

Wis Collect

De ouderbijdragen worden op een eenvoudige manier geïnd via het digitale systeem WIS Collect. Per bijdrage ontvangen de ouders een mail van Fedra / WIS Collect. Via een link in de mail kunt u de bijdrage(n) rechtstreeks met iDEAL betalen. Soms komen de e-mails in reclame/spammappen terecht. Controleert u die ook?

Wilt u wel, maar kunt u niet betalen?

De gemeentes bieden ouders, die leven van een minimuminkomen, de mogelijkheid om een tegemoetkoming te krijgen voor deze kosten. U kunt hierover meer informatie krijgen bij de directeur van De Wilgeroos, of kijken op internet via: 

Uitleg: Tegemoetkoming kosten gemeente Beverwijk
Aanvraagformulier: Ouderbijdrage