Op De Wilgeroos hebben we aandacht voor de ontwikkeling van elk kind. Er wordt binnen de vakken taal en rekenen op drie niveaus lesgegeven. De kinderen die de uitleg van de leerkracht al snel doorhebben, mogen zelfstandig aan het werk. De kinderen die nog meer uitleg nodig hebben, krijgen dan extra aandacht en er zijn kinderen die het moeilijk vinden om zelfstandig aan de opdrachten te werken, zij komen aan de blauwe instructietafel zitten en krijgen individuele begeleiding.

Maar we doen meer, er is niet alleen aandacht en begeleiding voor de kinderen die extra uitleg nodig hebben. De kinderen die snel leren, krijgen naast hun opdrachten uit de methodes ook extra uitdagende oefenstof. Op vrijdag gaan ze naar de profijtklas. Bij het tabje profijtklas kunt u lezen wat de kinderen daar allemaal doen.

De leerkrachten houden de ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten, dit doen ze door de methodegebonden toetsen te bekijken daarnaast worden er ook Cito toetsen afgenomen. Twee keer per jaar gaat het rapport mee waarin u als ouder/verzorger goed de ontwikkeling van uw kind kunt volgen. Uiteraard bent u van harte welkom om over de resultaten van uw kind te praten.