Op vrijdag hebben wij in onze school een profijtklas. Kinderen van onze school die meer- of hoogbegaafd zijn, gaan naar deze klas. Zij krijgen in hun eigen klas al extra opdrachten bij de vakken taal en rekenen. Op vrijdagmiddag worden ze extra uitgedaagd in de andere vakgebieden. Er wordt materiaal van de pittige plustorens ingezet waarbij de kinderen alleen of in kleine groepjes aan de opdrachten werken. Twee keer per jaar wordt er een apart thema aangeboden waarbij de kinderen in groepjes een onderzoeksvraag bedenken, een antwoord zoeken bij deze onderzoeksvraag en daarna een presentatie geven over hun groepswerk. Deze presentatie wordt beoordeeld en in het rapport opgenomen. Soms wordt er een excursie aan dit thema gekoppeld of wordt er een gast uitgenodigd. In dit schooljaar zijn de thema’s planeten en ontdekkingen aangeboden. Alle ouders worden via de nieuwsbrief en de website op de hoogte gehouden over het reilen en zeilen in de profijtklas.

Hoe worden de kinderen geselecteerd voor de profijtklas.

Allereerst wordt er goed geluisterd naar de groepsleerkracht, de leerkracht geeft informatie over werkhouding, concentratie en doorzettingsvermogen. Daarnaast wordt gekeken hoe het kind presteert. Hoe zijn de resultaten bij rekenen, begrijpend lezen en woordenschatontwikkeling. De Cito toetsen geven ook veel informatie. Twee keer per jaar worden deze toetsen afgenomen. Dat is ook het moment waarop de kinderen worden geselecteerd en kunnen er nieuwe kinderen worden toegevoegd aan de profijtklas. Het kan ook voorkomen dat kinderen uit de profijtklas gaan omdat de werkhouding of de resultaten terug lopen. De profijtklas is bedoeld voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Na de Cito middentoetsen gaan de kinderen van groep 8 eruit omdat zij zich dan gaan bezighouden met de eindmusical.

De kinderen gaan met veel plezier op vrijdag naar de profijtklas!