Profijtklas

Profijtklas, juf Yvonne van der Kleij

In de profijtklas zijn we dit schooljaar begonnen met het jaarthema, ‘Enough for all, for ever’. In dit jaarthema staat ‘duurzame ontwikkeling’ centraal. Vorig schooljaar hebben we vanuit het jaarthema ‘Wereldburgers’ al stilgestaan bij de millenniumdoelen van de VN. Dit schooljaar gaan we o.a. met de 17 nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN verder. Als ‘Wereldburgers’ hebben we vanuit de ‘Triple P’ (triangel) vooral gekeken naar de elementen ‘People’ (mensen) en ‘Profit’ (opbrengst/winst), maar om alles goed in balans te laten verlopen voor een duurzame ontwikkeling spelen de ecologische aspecten ook een rol. Zodoende kijken we dit schooljaar ook naar het element ‘Planet’ (planeet/milieu). We zijn probleemoplossend gestart met het deelonderwerp ‘de basis van duurzaamheid’. In een gastles over ‘groene energie’ hebben we geëxperimenteerd met zelfgemaakte propellerbladen voor een windmolen, met een handpomp aardwarmte naar de verwarming van een huis gepompt en bepaald hoe schuin de zonnecellen op het dak moeten staan. De leerlingen werken de komende periode in groepjes aan onderzoeksvragen, verwerken de gevonden informatie in een PowerPoint en presenteren die vervolgens aan de andere leerlingen in de profijtgroep. We sluiten de vrijdagmiddagen meestal af met het maken van opdrachten uit de ‘Pittige plus torens’.

Juf Yvonne

Vrijdag 28 september kregen wij, de kinderen van de profijtklas, een gastles over groene energie. Onze gastdocent Guido gaf ons deze les over duurzaamheid. Deze gastles sloot goed aan bij ons jaarthema ‘Enough for all for Ever’. Aan het begin van de les kregen we een uitleg over het broeikaseffect. Daarna gingen we in groepjes aan de slag met experimenten over windenergie, zonne-energie en aardwarmte. Bij het eerste experiment moesten we een huis isoleren om de warmte binnen en de koelte buiten te houden. Bridget, Jaco en Anna hadden de hoogste temperatuur bij het isoleren van de huizen. In totaal 35,2 graden Celsius. De opdracht was om warm water warm te houden. Dit experiment deden we door het water in slangen door de warme aarde (emmer met zand en warm water) te laten lopen. Hierdoor wordt het warm in de huizen. Bij het tweede experiment moesten we windmolens maken om energie op te wekken. Jaco, Bridget en Anna hebben ook hier de meeste energie opgewekt. In totaal hebben ze 2.4 Watt opgewekt. Bij de derde experiment moesten we het dak zo zetten dat de meeste zonnestralen naar binnenvielen. We moesten het dak ook zo zetten, dat je de meeste zonuren en de hoogste stand van de zon op de zonnepanelen kreeg. We hebben veel geleerd en vonden het erg interessant.

Bridget, Luizinira en Marlise, groep 8.