Vakantierooster

Zomervakantie: 12-07-2021 / 20-08-2021


Het ministerie van onderwijs (OCW) stelt de data voor de zomervakantie, de kerstvakantie en een week meivakantie (week 18 in 2020 en 2021) wettelijk vast. Scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht zich aan deze data te houden. Voor de overige vakanties en een tweede week meivakantie geeft het ministerie adviesdata.
De vakantiedata staan ook vermeld in de schoolgidsen. Voor meer informatie zie de website van het Ministerie van OCW: www.ocw.nl